Golo telo. Adam in Eva. Naravno in prvinsko. A hkrati vedno tudi rahlo provokativno. A zakaj?

Po definiciji je akt upodobitev golega ali skoraj golega človeškega telesa. Glede na način predstavitve, ga lahko razdelimo na realistični akt kot likovno študijo telesa, ali idealizirani akt, ki se podreja določenemu kanonu idealnih proporcev in lepotnemu idealu dobe.

Akt poznamo že iz obdobja paleolitske umetnosti, kjer se je pojavljal v obliki kultnih podob (npr. kipci boginj plodnosti).
Upodabljanje golega človeškega telesa je bilo udomačeno v likovni umetnosti vseh starih visokih civilizacij, a takrat že ni bilo več omejeno na kultne podobe, ampak se pojavlja tudi v drugih kontekstih. Akt v sodobnem pomenu besede se je razvil znotraj grške klasične umetnosti, v kateri je skladno s kulturo, ki je častila lepoto telesa, postal samostojna motivna zvrst in celo ena osrednjih tematik likovne umetnosti.

Pridružite se nam na foto raziskovanju te prvinske naravne umetnine, ki jo imenujemo tudi telo. Z nami bo čudovit ženski model. Raziskovali bomo forme in linije, se igrali s svetlobo in sencami.