MODERATOR

Povezovanje prireditve po danem scenariju*; od 300 Eur 

Sodelovanje pri pisanju scenarija in vodenje prireditve*; od 350 Eur

Pisanje scenarija, veznega besedila, vodenje prireditve*; od 400 Eur

*v slovenskem jeziku, v angleščini po dogovoru

- Vodenje, povezovanje dogodkov, prireditev.

- Pisanje scenarijev v sodelovanju z naročnikom.Nazaj